ონლაინ ფორუმი

ალმასის ფასები

ცხრილის განაკვეთები თითოეული კარლტონ კარლტონისთვისაა, ხოლო თითოეული ნომრის წინ ორი ნულის დამატება, ფასს უწოდებენ Tonan.