ონლაინ ფორუმი
Belgium
Belgium

BEL 20 Net Return

9,015
ცოცხალი შეფასება
50 (0.55%)
შეცვლა
25 September 2020
დრო 16:01:14
571 (5.95%)
შეცვლა / 3 თვე
779 (9.45%)
შეცვლა / 6 თვე
1,304 (12.64%)
წლიური რყევება

Belgium

ინდიკატორი ღირებულება წინა დაბალი მაღალი შეცვლა შეცვლა% დრო გრაფიკი
Real Estate EMU B 68.99 - 68.99 68.99 0.15 0.22% 2020/09/25 დრო 13:31
Real Estate EMU F 70.8 - 70.8 70.8 0.14 0.20% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM HORIZON B Active Strategy A 164.37 - 164.37 164.37 0.34 0.21% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM HORIZON B Active Strategy B 181.92 - 181.92 181.92 0.38 0.21% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM HORIZON B Balanced Strategy A 150.98 - 150.98 150.98 0.26 0.17% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM HORIZON B Balanced Strategy B 165.89 - 165.89 165.89 0.28 0.17% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM INVEST B Equities Euroland F Capitalisation 227.41 - 227.41 227.41 1.03 0.45% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM HORIZON B Defensive Strategy A 129.99 - 129.99 129.99 0.09 0.07% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM HORIZON B Defensive Strategy B 141.05 - 141.05 141.05 0.10 0.07% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM INVEST B Bonds Eur A Distribution 53.82 - 53.82 53.82 0.12 0.22% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM INVEST B Bonds Eur E Distribution 56.57 - 56.57 56.57 0.11 0.19% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation 89.83 - 89.83 89.83 0.19 0.21% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation 92.41 - 92.41 92.41 0.19 0.21% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM INVEST B Real Estate Europe A Distribution 295.47 - 295.47 295.47 0.72 0.24% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM INVEST B Real Estate Europe E Distribution 323.09 - 323.09 323.09 0.78 0.24% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM INVEST B - Equities Europe Sustainable B Cap 311.71 - 311.71 311.71 2.91 0.93% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM INVEST B - Real Estate Europe Dividend W Cap 198.18 - 198.18 198.18 0.03 0.02% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM INVEST B Real Estate Europe B Capitalisation 427.63 - 427.63 427.63 1.04 0.24% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM INVEST B Real Estate Europe F Capitalisation 468.53 - 468.53 468.53 1.13 0.24% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified S EUR Distribution 55.2 - 55.2 55.2 0.34 0.62% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable A Dis 173.49 - 173.49 173.49 0.22 0.13% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable B Cap 205.02 - 205.02 205.02 0.25 0.12% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable W Cap 216.69 - 216.69 216.69 0.27 0.12% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps A Distrib 165.48 - 165.48 165.48 1.52 0.92% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps B Capital 217.3 - 217.3 217.3 2.00 0.92% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps F Capital 237.93 - 237.93 237.93 2.18 0.92% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend A Distri 150.54 - 150.54 150.54 0.02 0.01% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend B Capita 194.24 - 194.24 194.24 0.03 0.02% 2020/09/25 დრო 13:31
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend F Capita 210.43 - 210.43 210.43 0.04 0.02% 2020/09/25 დრო 13:31
Pricos Cap 431.5 - 431.5 431.5 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
AG Life Stability 83.06 - 83.06 83.06 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
C+F Vega Equity Acc 186.4 - 186.4 186.4 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
C+F Vega Equity Inc 161.25 - 161.25 161.25 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
C+F Euro Equities Acc 549.47 - 549.47 549.47 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
C+F Euro Equities Inc 158.71 - 158.71 158.71 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
Sivek - Global Low Cap 354.13 - 354.13 354.13 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
C+F Euro Equities D Acc 485.48 - 485.48 485.48 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
C+F Euro Equities D Inc 148.94 - 148.94 148.94 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
Sivek - Global High Cap 406.63 - 406.63 410.38 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
KBC Eco Fund - Water Dis 1103.49 - 1103.49 1103.49 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
Transparant Balanced Acc 2048.28 - 2048.28 2048.28 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
Sivek - Global Medium Cap 386.91 - 386.91 386.91 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
Sivek - Global Medium Dis 220.21 - 220.21 220.21 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
Belfius Equities China C Cap 16.56 - 16.56 16.86 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
Belfius Equities Belgium C Cap 727.21 - 727.21 727.21 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
AXA B Fund FoF Growth Selection 122.82 - 122.82 122.82 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
C+F Balanced Dynamic Classic Acc 7035.17 - 7035.17 7035.17 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
C+F Balanced Dynamic Classic Inc 6776.11 - 6776.11 6776.11 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
AXA B Fund FoF Patrimonial Selection 74.89 - 74.89 74.89 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
Belfius Portfolio Multi-Manager 50 P 1056.73 - 1054.51 1056.73 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
Belfius Equities Leading Brands C Dis 105.74 - 105.74 105.74 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
Belfius Equities Leading Brands L Cap 147.98 - 147.98 147.98 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
Belfius Portfolio Global Allocation 50 P 1090.84 - 1089.25 1090.84 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
Belfius Equities Global Health Care C Dis 3296.37 - 3296.37 3296.37 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
Belfius Equities Global Health Care L Cap 4489.79 - 4489.79 4489.79 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
Managed Portfolio - Core Satellite Dynamic Dis 1047.75 - 1047.75 1047.75 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 397.18 - 397.18 397.18 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Capitalis 1687.24 - 1687.24 1687.24 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Distribut 1157.06 - 1157.06 1157.06 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
Van Lanschot Bevek Equities DBI-RDT B Distribution 1031.72 - 1031.72 1031.72 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 22:31
BNP Paribas B Pension Growth 169.79 - 169.79 169.79 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 19:31
BNP Paribas B Pension Stability O 1310.46 - 1310.46 1310.46 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 19:31
BNP Paribas B Pension Balanced Classic EUR Acc 198.98 - 198.98 198.98 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 19:31
BNP Paribas B Pension Balanced Fintro EUR Acc 198.98 - 198.98 198.98 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 19:31
Metropolitan Rentastro Growth Classic 262.38 - 262.38 262.38 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 19:31
Belfius Equities Leading Brands C Cap 149.32 - 149.32 149.32 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 19:31
BNP Paribas B Pension Stability Fintro 157.55 - 157.55 157.55 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 19:31
BNP Paribas B Pension Stability Classic 157.55 - 157.55 157.55 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 19:31
Belfius Equities Global Health Care C Cap 4536.69 - 4536.69 4536.69 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 19:31
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Cap 938.82 - 938.82 938.82 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 19:31
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Dis 631.82 - 631.82 631.82 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 19:31
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 357.03 - 357.03 357.03 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 19:31
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 401.17 - 401.17 401.17 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 19:31
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 282.56 - 282.56 282.56 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 19:31
BNP Paribas B Strategy - Europe Neutral Classic Ac 102.9 - 102.9 102.9 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 19:31
BNPPF Private Balanced SRI Classic Select 1 Distri 104.23 - 104.23 104.23 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 19:31
BNPPF Private Balanced SRI Classic Solidarity Dist 116.64 - 116.64 116.64 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 19:31
Belfius Plan Equities 403.79 - 402.07 403.79 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 16:31
Star Fund - capitalisation 189.11 - 189.11 189.11 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 16:31
Argenta Pensioenspaarfonds 132.19 - 132.19 132.19 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 16:31
Belfius Pension Fund Low Equities 118.11 - 118.11 118.11 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 16:31
Belfius Pension Fund Balanced Plus 104.67 - 104.67 104.67 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 16:31
Belfius Pension Fund High Equities 140.27 - 140.27 140.27 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 16:31
ING B Collect Portfolio - ING Core Fund Balanced - 1210.37 - 1210.37 1210.37 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 16:31
ING B Collect Portfolio - ING Core Fund Balanced - 347.74 - 347.74 347.74 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 16:31
Argenta Pensioenspaarfonds Defensive 73.74 - 73.74 73.74 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 16:31
DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali 71.98 - 71.98 71.98 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 16:31
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth A Distributi 62.55 - 62.55 62.55 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 16:31
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth B Capitalisa 77.06 - 77.06 77.06 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 16:31
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 1135.55 - 1135.55 1135.55 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 16:31
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 370.66 - 370.66 370.66 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 16:31
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 386.62 - 386.62 386.62 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 16:31
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 1153.56 - 1153.56 1153.56 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 16:31
DPAM CAPITAL B Equities US Index B EUR Capitalisat 151.58 - 151.58 151.58 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 13:31
DPAM CAPITAL B Equities US Index F EUR Capitalisat 927.86 - 927.86 927.86 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 13:31
DPAM CAPITAL B Equities US Index B USD Capitalisat 177.9 - 177.9 177.9 0.00 0.00% 2020/09/24 დრო 13:31
Sivek - Global Low Dis 157.77 - 157.77 157.77 0.00 0.00% 2020/09/23 დრო 22:31
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds Acc 104.13 - 104.13 104.13 0.00 0.00% 2020/09/23 დრო 19:31
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds Inc 96.72 - 96.72 96.72 0.00 0.00% 2020/09/23 დრო 19:31
KBC Equity Fund - New Asia Classic Dis 558.16 - 558.16 558.16 0.00 0.00% 2020/09/23 დრო 19:31
DPAM Capital B - Equities US Dividend B USD Capita 379.25 - 379.25 379.25 0.00 0.00% 2020/09/01 დრო 14:31
DPAM Capital B - Equities US Dividend B Capitalisa 313.35 - 313.35 313.35 0.00 0.00% 2020/07/23 დრო 17:31
DPAM Capital B - Equities US Dividend F Capitalisa 322.28 - 322.28 322.28 0.00 0.00% 2020/07/20 დრო 17:31
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 1210.45 - 1210.45 1210.45 0.00 0.00% 2020/06/09 დრო 23:31
Rainbow Indigo 195.68 - 195.68 195.68 0.00 0.00% 2020/06/05 დრო 23:31
Horizon KBC ExpertEase SRI Dynamic Balanced EUR In 908.64 - 908.64 908.64 0.00 0.00% 2020/05/20 დრო 23:30
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 388.74 - 388.74 388.74 0.00 0.00% 2020/05/20 დრო 18:01
Hermes Pensioenfonds Acc 168.93 - 168.93 168.93 0.00 0.00% 2020/05/17 დრო 7:00
DPAM INVEST B Equities Europe F Capitalisation 152.1 - 152.1 152.1 0.00 0.00% 2020/05/16 დრო 7:00
Candriam Sustainable - Euro Bonds I Inc 293.63 - 293.63 293.63 0.00 0.00% 2020/05/05 დრო 23:31
DPAM DBI-RDT B US Diversified S EUR Distribution 1026.53 - 1026.53 1026.53 0.00 0.00% 2020/05/02 დრო 7:00
Sivek - Global High Dis 219.31 - 219.31 219.31 6.17 2.81% 2020/03/25 დრო 2:01
Candriam Sustainable - Europe I Inc 18.52 - 18.52 18.52 0.00 0.00% 2020/03/21 დრო 7:00
C+F Global Opportunities Acc 182.74 - 182.74 182.74 0.00 0.00% 2020/03/19 დრო 1:00
C+F Global Opportunities Inc 153.21 - 149.63 153.21 0.00 0.00% 2020/03/18 დრო 22:01
Nagelmackers MultiFund Balanced 431.34 - 431.34 431.34 0.00 0.00% 2020/02/12 დრო 1:01
C+F Optimum Classic Distribution 6026.31 - 6026.31 6026.31 0.00 0.00% 2020/02/04 დრო 16:27
C+F Optimum Classic Capitalisation 7587.26 - 7587.26 7587.26 0.00 0.00% 2020/01/29 დრო 22:04
AXA B Pension Fund Stability 160.55 - 160.55 160.55 0.00 0.00% 2020/01/03 დრო 10:02
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified D EUR Distribution 62.04 - 62.04 62.04 0.00 0.00% 2018/09/10 დრო 20:02
DPAM INVEST B Equities Euroland S Distribution 69.41 - 69.41 70.01 0.00 0.00% 2018/01/31 დრო 0:00
DPAM CAPITAL B Equities US Index F USD Capitalisat 828.4 - 828.4 828.4 0.00 0.00% 2017/11/22 დრო 0:00